Hulp nodig?
06 81475774

Algemene voorwaarden

1. De kosten voor het laten maken van de website en de geleverde diensten in de eerste twaalf maanden zoals hieronder beschreven, zijn éénmalige kosten van in totaal € 750,- tenzij anders is overeengekomen en behoudens speciale aanbiedingen. Prijzen zijn exclusief BTW. Verder zijn er géén extra kosten en geen andere contractuele verplichtingen.

Wat kun je hiervoor van ons verwachten?

1.1 MKB-Online.nu zorgt voor de oplevering van jouw website binnen vier tot acht weken nadat je ons de opdracht geeft. De stijl, kleur, opmaak en inhoud wordt vooraf overlegd.

1.2 Hosting (stalling van jouw website), inclusief software updates en beveiliging updates is inbegrepen.

1.3 Service en ondersteuning: Je hebt het recht op vier service momenten. Je kunt ons hiervoor bellen wanneer dit jou uitkomt, maar indien gewenst kunnen wij vier keer per jaar (elke drie maanden) contact met jou opnemen. In deze service momenten bespreken we eventuele aanpassingen binnen de bestaande pagina’s, zoals vervanging of toevoeging van afbeeldingen en/of aanpassingen in de content, zodat jouw website actueel en up-to-date blijft. We doen dit op basis van Fair Use policy. Indien wenselijk wordt een CMS systeem toegankelijk gemaakt, zodat je de content in de website op ieder moment zelf kunt aanpassen. Dit komen we overeen voor oplevering van de website.

1.4 Jij bent de baas van je site, je URL en de inhoud van je site. Het domein is / blijft op jouw (bedrijfs)naam geregistreerd.

2. Wat verwachten wij van jou?
2.1 Dat je netjes betaalt zoals we hebben afgesproken.
2.2 Dat als je tevreden bent, je over ons zult praten.
2.3 Dat als je niet tevreden bent, je dit eerst aan ons meldt.

3. Wat gebeurt er na één jaar?
3.1 Je bent vrij! Je kunt jouw website onderbrengen bij een hostingbedrijf naar eigen keuze (verhuizing domein).

Bij ons blijven?

4. Na twaalf maanden en indien op dat moment mogelijk, kun je ervoor kiezen om alles te laten zoals in de eerste twaalf maanden. Je neemt dan het MKB-Online.nu Service & Updates contract voor een nieuwe periode van 12 maanden af en hebt dan recht op de diensten zoals omschreven in artikel 1.1 t/m 1.3. Je blijft uiteraard eigenaar van je site, je URL en de inhoud van je site.

4.1 Voor (voortzetting van) het MKB-Online.nu Service & Updates contract brengen wij een jaarlijks bedrag in rekening van 20% van de aankoopprijs met een minimum van € 180 (ex btw), tenzij anders is overeengekomen.
Ieder opvolgend jaar dat je besluit te blijven, is artikel 1.2 t/m 1.3 weer van toepassing. Je bent en blijft gewoon eigenaar van je site, je URL en de inhoud van je site. Je dient het MKB-Online.nu Service & Updates contract vooruit te betalen. De factuur krijg je ongeveer twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode.

4.1.1 In verband met (kosten voor) hosting en domeinregistratie wordt het MKB-Online.nu Service contract ieder jaar met twaalf maanden verlengd. Dit bespreken we indien mogelijk, in de laatste drie maanden voor afloop van de betreffende contractperiode, dus voorafgaand aan de nieuwe contractperiode. Indien we je niet hebben kunnen bereiken in deze periode, dan is te allen tijde artikel 4.2 van toepassing.

4.2 Opzeggen doe je uiterlijk één maand voorafgaand aan een nieuwe contractperiode. Oftewel voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe contractperiode.

4.3 Indien je later dan uiterlijk één maand voorafgaand aan de ingangsdatum van een nieuwe contractperiode opzegt, dient de factuur voor de nieuwe contractperiode te worden betaald en de opzegging wordt dan één jaar vooruitgeschoven tot het eind van de nieuwe contractperiode.
Voorbeeld: De website is op 1 juni 2020 opgeleverd en je wil de periode van 12 maanden hosting en service niet verlengen. Je dient dan vóór 1 mei 2020 op te zeggen. Het hosting en service abonnement wordt dan beëindigd per 1 juni 2020 en de website blijft tot 1 juni 2020 online.
Bij een te late opzegging blijft de website tot 1 juni 2021 online en wordt het hosting en service abonnement beëindigd per 1 juni 2021.

4.4 Wijzigingen in de prijs zullen wij minimaal drie maanden vooraf per email aan je doorgeven, of gaan pas in, drie maanden nadat deze wijzigingen plaatsvonden.

5. Bij aanlevering van een nieuwe klant geldt de mogelijkheid tot uitbetaling van de “aanbrengbonus” van 100 euro. De spelregels:
5.1 Je hebt zelf een website, gemaakt door MKB-Online.nu en hebt de factuur of facturen voor bouw en oplevering zoals beschreven in artikel 1. voldaan aan MKB-Online.nu en levert een nieuwe klant uit je eigen netwerk aan.
5.2 De door jou aangebrachte nieuwe klant neemt een website af van tenminste € 750 euro. Dit betreft kosten voor de bouw en oplevering van de website zoals beschreven in artikel 1.
5.3 Uitbetaling van de aanbrengbonus geschiedt nadat de nieuwe klant de gehele factuur of een bedrag van tenminste € 750 voor de kosten van de bouw en oplevering zoals beschreven in artikel 1. heeft voldaan.
5.4 Indien de ingangsdatum of de verlenging van jouw Service contract (artikel 4.) binnen drie maanden na het aanbrengen van een nieuwe klant plaatsvindt, dan wordt de aanbrengbonus eenmalig verrekend oftewel in mindering gebracht op de kosten van het Service contract, zoals beschreven in artikel 4.1.

Genoemde bedragen zijn vermeld exclusief het op dat moment geldende btw percentage.

Dit is het. Verder dus geen ongemakken of addertjes. Trouwens, je weet ons te vinden.

Volgen

Support     Contact     Voorwaarden     Sitemap     Disclaimer     Blog

Weiver 90

1551 SK Westzaan

info@mkb-online.nu

06 8147 5774

Pin It on Pinterest